Arbeidserfaring

Advokatfullmektig, Wiersholm, 2017

Vitenskapelig assistent, Nordisk Institutt for Sjørett, 2015 - 2017

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2016

Bachelor i kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Oslo, 2011