Arbeidserfaring

Advokatfullmektig, Wiersholm, 2018

, ,

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2018

Verv

Medvirkende forfatter, Norsk Lovkommentar til bustadoppføringslova, Gyldendal Rettsdata,

,