Arbeidserfaring

Regnskapsansvarlig, Trio Regnskap AS, 2017 - 2018

Økonomikonsulent, Consis Oslo AS , 2008

Regnskaps- og kontormedarbeider, Noraudit DA, 1999

Regnskapskonsulent, Wiersholm,

Utdannelse

Enkeltemner, Handelshøyskolen BI Oslo, 2007

Revisjon, Trondheim økonomiske høyskole, 2006

Økonomi og administrasjon, Høgskolen i Oslo,

Examen Philosophicum, Universitetet i Oslo,