Arbeidserfaring

Fast advokat, Wiersholm, 2018

Secondee, Rolls-Royce Marine AS, 2015 - 2016

Advokatfullmektig, Wiersholm, 2014

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2014

LL.M (Master of Laws), Penn State University USA, 2014

Verv

Medredaktør, Gyldendal Rettsdata Sivilprosess, 2016