Utdannelse

Bachelor i økonomi, Handelshøyskolen BI Oslo, 2007 - 2010