Utdannelse

Juridiske valgemner, University of Mannheim, 2017

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2017