Arbeidserfaring

Advokatsekretær, Wiersholm , 2008 - 2018

Barnehageassistent, Nordraaksgate barnehage, Oslo, 2001 - 2007

Oversetter , Det kongelige utenriksdepartement, Oslo, 2000 - 2001

Advokatsekretær, Wikborg Rein & Co, London, 1998 - 2000

Oversetter/tekstrevisor, Det kongelige utenriksdepartement, Oslo, 1993 - 1995

Oversetter , Wiersholm, 2018

Utdannelse

Merkantil Tysk og Internasjonal Handel, Høgskolen i Østfold, 1997

Fagoversetterstudium - Engelsk, Agder Distriktshøgskole, 1993