Arbeidserfaring

, Advokatfullmektig i Wiersholm siden, 2014

Arbeidsgruppeleder ved det Juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, 2011

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2013