Arbeidserfaring

Advokatfullmektig, Oslo Børs, 2020

Advokatfullmektig, Wiersholm, 2019

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitet i Tromsø Norges Arktiske Universitet, 2014 - 2019