Arbeidserfaring

Partner, Wiersholm, 2019

Senioradvokat, Wiersholm, 2014

Fast advokat, Wiersholm, 2011

Advokatfullmektig, Wiersholm, 2010

Førstekonsulent, Sivilombudsmannen, 2009

Førstekonsulent i skattelovavdelingen, Finansdepartementet, 2008

Utdannelse

Advokatbevilling, State of New York, 2009

Wharton Business and Law Certificate, The Wharton School of the University of Pennsylvania, 2009

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2007

Master of Laws (LL.M), University of Pennsylvania, 2009