Mangfold og inkludering

Mangfold i Wiersholm

I Wiersholm jobber vi kontinuerlig med å skape et arbeidsmiljø som reflekterer mangfoldet i samfunnet vi lever i og leverer tjenester til. Vårt likestillingsarbeid er forankret i våre verdier: “Vi er samfunnsbevisste. Vi forplikter oss til FNs bærekraftsmål. Vi brenner for mangfold og likestilling.”

Arbeidet med å fremme likestilling og hindre diskriminering er en integrert del av vårt firma og hvordan vi jobber. Vi anser mangfold som en styrke og en forutsetning for å levere best mulig tjenester til våre klienter.

Vi gjennomfører årlig en medarbeiderundersøkelse som blant annet tar for seg mangfold. Vi er stolte over at våre ansatte føler de kan være seg selv på jobb. Dette er en avgjørende faktor for å skape en mangfoldig arbeidskultur. I tillegg avdekket medarbeiderundersøkelsen at ansatte opplever at firmaet prioriterer mangfold og likestilling gjennom konkrete tiltak.

Inkluderende arbeidsmiljø

Våre ansatte er vår mest verdifulle ressurs og vi jobber målrettet for å skape en inkluderende arbeidsplass hvor alle ansatte kan utvikle seg både profesjonelt og sosialt. Vi anerkjenner viktigheten av å ha et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø.

Ettersom arbeidsplassen vår består av en mangfoldig gruppe mennesker er det naturlig å tilby aktiviteter og arrangementer som reflekterer dette mangfoldet. Våre ansatte kan gjennom året velge å være med på alt fra morgentreninger, golf- og fotballturnering til et bredt utvalg utviklingsforedrag, seminarer og kurs.

Merkedager

Hvert år markerer vi dager som er viktige for oss. I 2021 hadde vi ekstra fokus på Kvinnedagen, Pride og Verdensdagen for psykisk helse.

For å markere Kvinnedagen, hadde Pellegrino Riccardi et foredrag for oss som omhandlet mangfold, inkludering og unconscious bias.

I juni hvert år markerer vi naturligvis Pride. Som arbeidsgiver vil vi skape et miljø der alle kan være seg selv på jobb. Å elske er en menneskerett. Vi er derfor med og feirer mangfoldet i kjærligheten i solidaritet med våre medmennesker i advokatbransjen, næringslivet og samfunnet for øvrig. Les mer om Pride her. 

For å markere Verdensdagen hadde vi den gjeldende uken flere foredrag med fokus på psykisk helse, med bidrag fra Jimmy Westerheim fra The Human Aspect og vår egen partner Stig Bech, som fortalte åpent om livet som bipolar. Stig deltok også i podkasten Hverdagspsyken hvor han snakket om samme tema. Du kan høre episoden her.

Mino.Jur

Vi er stolte over å samarbeide med organisasjonen for minoriteter på juridisk fakultet, Mino.Jur, som bidrar til å øke rekruttering av dyktige studenter med minoritetsbakgrunn til en forretningsjuridisk karriere.

Vi arrangerer en rekke seminarer og eventer sammen med Mino.Jur. Vi har blant annet en felles mentorordning og er bidragsyter på Mino.Jur-dagene. Vi tror dette samarbeidet spiller en viktig rolle i vårt arbeid med å tiltrekke oss flere talenter med minoritetsbakgrunn.

Equality Check

I 2020 inngikk Advokatforeningens mangfoldsutvalg et samarbeid med verktøyet Equality Check for å bedre kunnskapen om mangfold i bransjen.

Equality Check er en digital plattform hvor ansatte helt anonymt kan vurdere sin arbeidsplass etter kriterier knyttet til blant annet inkluderende kultur, like muligheter og hvorvidt ledelsen prioriterer mangfold. Wiersholm har oppfordret alle ansatte til å delta, slik at vi kan kartlegge hvordan vi kan forbedre oss ytterligere. Resultatene viser at Wiersholm scoret høyere enn bransjen for øvrig på Equality Check – særlig når det gjelder inkluderende kultur, at ledelsen prioriterer mangfold og at ansatte ikke opplever uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen.

Du kan lese mer om Equality Check og arbeidet deres her.

Årlig redegjørelse

I forbindelse med årsrapporten lager vi en egen redegjørelse for vårt arbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering, blant annet på grunnlag av kjønn, permisjon ved fødsel eller adopsjon, etnisitet, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering og kjønnsidentitet. Arbeidet dokumenteres og skjer i samarbeid med representanter for de ansatte.

04_arrow-rVår likestillingsredegjørelse for 2021

Status Wiersholm

 • Språk
  18
 • Land representert
  14
 • Kvinner/menn
  190/160
 • Kvinnelige partnere
  23%
 • Andel kvinner ved partneropptak siste 3 år
  50%
 • Føler de kan være seg selv på jobb
  97%