Som en del av det humanitære partnerskapet med Redd Barna støtter Wiersholm flere lokalsamfunn i Kambodsja med å øke kunnskap om klimaendringer og involvere barn i miljøtiltak for en bedre fremtid.

Partnerskapet mellom Wiersholm og Redd Barna startet i 2019. Økonomisk støtte er en av pålene i partnerskapet, i tillegg til pro bono-arbeid og en felles trainee-ordning kalt Responsible Business Trainee. Fra og med 2023 går den økonomiske støtten fra Wiersholm til prosjektet Green Generation i Kambodsja, som er et samarbeid mellom Redd Barna og WWF Verdens naturfond.

– Med prosjektet Green Generation ruster Redd Barna den oppvoksende generasjonen til å forstå og ta grep mot klimaendringer som allerede rammer dem direkte, forklarer Bjørn-Richard Monsen, Redd Barnas regionleder for Asia, Latin-Amerika og Karibia.

Barns rettigheter trues av klimakrisen. Kambodsja er et av landene hvor barns fremtid står på spill på grunn av klimaendringer, særlig for barn som lever rundt innsjøen Tonlé Sap. Innsjøen er den største i Sørøst-Asia og livsgrunnlaget til om lag 250 000 mennesker. Tonlé Sap er også hjem til kritisk truede arter og et unikt biologisk mangfold. Her lever mange familier som fiskenomader i flytende boliger, og blant dem flere etniske minoriteter som allerede er i en sårbar situasjon.

Hver morgen reiser Ratana (12) til skolen med båt. På veien plukker hun søppel for å gjøre innsjøen renere. Hun har lært om konsekvensene av forurensing, avskoging og forsøpling på skolen.

Klimaendringer, rovfiske og forurensing truer det biologiske mangfoldet og overlevelsen til tusenvis av arter rundt Tonlé Sap. Familier som lever av å fiske, har mistet eller opplevd en kraftig reduksjon av levebrødet sitt. Mer enn 50 prosent av husholdningene her lever under fattigdomsgrensen.

Green Generation har som overordnet mål å øke kunnskap om miljø og klima hos barn og unge, sette klimaendringer høyere på agendaen i utdanningssystemet og gjennomføre lokale klima- og miljøtiltak med barna i førersetet. Prosjektet bygger videre på Redd Barnas arbeid i Kambodsja gjennom mange tiår. Sammen med partnere har Redd Barna et tett samarbeid med myndighetene og ikke minst med barna lokalt, som gir uvurderlige innspill om utfordringer og tiltak.

Ratana (12) er et av barna Redd Barna har tett kontakt med i området.

– Vi er glade for å kunne bidra økonomisk til et prosjekt som så tydelig handler om å skape en bedre fremtid for barn. Klimakrisen bekymrer oss alle, og konsekvensene er særlig store for barn i fattige områder i verden hvor de er avhengige av sårbare naturressurser. Prosjektet til Redd Barna og Verdens naturfond styrker rettighetene til barn og involverer barn i arbeidet for å beskytte natur mot forurensing og skadelige klimaendringer, sier Christel Søreide, partner i Wiersholm og ansvarlig for samarbeidet med Redd Barna.

Wiersholm bidrar til implementeringen av Green Generation i 22 skoler i provinsene Kampong Thom, Kampong Chhnang og Pursat rundt innsjøen Tonlé Sap. Med støtte fra Wiersholm har Redd Barna også mål om å oppskalere prosjektet til nye områder i Kambodsja og andre land med liknende utfordringer, som Guatemala, Palestina, Syria, Libanon og Myanmar.

– Støtten fra Wiersholm har vært avgjørende for utviklingen av prosjektet og gjør at vi nå kan videreføre det til andre deler av Kambodsja, og til andre land vi jobber i, fastslår Bjørn-Richard Monsen.

Redd Barna har jobbet i Kambodsja siden 1979. Organisasjonen er særlig fokusert på utdanning, beskyttelse av barn og styrking av barns rettigheter i landet. Redd Barna jobber for og med barn i fattige områder i distriktene, barn fra etniske minoriteter, barn og unge med funksjonshemminger, og barn med ulik kjønnsidentitet, seksuell orientering og kjønnsuttrykk.