Bærekraft

Ta kontakt med

Bærekraft er vårt samfunnsansvar

Wiersholm er medlem av UN Global Compact, og presenterer i en årlig rapport hvilke fremskritt vi gjør på ulike satsningsområder knyttet til FNs bærekraftsmål. I rapporten kan du blant annet lese om hvordan vi reduserer karbonavtrykket til firmaet, hvordan vi jobber for mangfold og likestilling, hva vi krever av våre leverandører og hva vi gjør pro bono for å fremme menneskerettigheter.
04_arrow-rWiersholm Communication on Progress 2022

Bærekraft er vår ekspertise

Wiersholm er et topprangert advokatfirma med ekspertise på alle vesentlige juridiske områder for næringslivet. Vi bistår på alle typer prosjekter med et grønt tilsnitt med skreddersydde team bestående av eksperter på ulike fagfelt og bransjer.

Hva trenger du bistand med?

Eksempler på utførte oppdrag