Wiersholm har utviklet en enkel digital løsning for å håndtere en permitteringsprosess. Løsningen er oppdatert etter de til enhver tid gjeldende regler og best practice. Du får enkelt tilgang enten ved å å sende en forespørsel til våre kontaktpersoner eller arbeidsrettsadvokater.
  • Step-plan og prosessverktøy
    Vi har etablert praktiske verktøy for å sikre god planlegging og oversikt over alle relevante trinn i prosessen.
  • Oppdaterte maler
    Vi har utarbeidet maler for alle trinn i permitteringsprosessen.
  • Ofte stilte spørsmål
    Vi har en oppdatert oversikt over ofte stilte spørsmål i en permitteringsprosess.