Med Wiersholms verktøy for dokumentautomatisering effektiviserer og kvalitetsikrer vi utarbeidelsen av dokumenter og kontrakter.

I et samarbeidsprosjekt med mål om å automatisere relevante standardkontrakter, vil klienten få tilgang til en løsningen hvor kontraktene effektivt utarbeides og tilpasses fra gang til gang.

  • Intelligente, regelbaserte maler som sikrer kvalitet og konsistens i utarbeidelse av dokumenter og kontrakter.
  • Tilgang til enten Wiersholm sine standardmaler, eller automatisering av deres egne maler.
  • Dokumentene genereres på en trygg, privat side, levert av Wiersholm, og dokumentene er underlagt tilpassede brukertilganger.
  • Mulighet til å sette på varsler og godkjenningsrutiner ved opprettelse av spesifikke typer dokumenter, for viktig tidsfrister eller annen kritisk informasjon.
  • Mulighet for digital signering og forhandling med motpart eller andre brukere.
  • Løsningen støtter også versjonskontroll. Dermed vil det alltid være mulig å bla seg tilbake til tidligere versjoner av dokumentet.