Bli bedre kjent med noen av våre flinke ansatte som forteller om sin faglige bakgrunn og hverdag i Wiersholm. Fredrik er utdannet økonom og jobber som forretningsutvikler og kom til Wiersholm fra Egmont våren 2017. Han har en MBA fra EAE Business School i Barcelona, og bakgrunn fra økonomi- og forretningssiden i mediebransjen, hvor han ledet flere komplekse prosjekter innen omorganiseringsprosesser, digitalisering og innovasjon.

Fredrik er utdannet økonom og jobber som forretningsutvikler og kom til Wiersholm fra Egmont våren 2017. Han har en MBA fra EAE Business School i Barcelona, og bakgrunn fra økonomi- og forretningssiden i mediebransjen, hvor han ledet flere komplekse prosjekter innen omorganiseringsprosesser, digitalisering og innovasjon.

1. Hvorfor ville du jobbe i Wiersholm?

Advokatbransjen går gjennom store forandringer. Ny teknologi som kunstig intelligens og blockchain endrer landskapet, samtidig som advokatfirmaene er med på klientenes digitale reiser. I Wiersholm så jeg at de tok dette på alvor, og i stedet for å snakke om utfordringene snakket de om mulighetene. Akkurat det ville jeg være med på!

2. Hvilke fordommer hadde du til advokatbransjen?

Jeg trodde det var en konservativ bransje, hvor ting gikk litt sakte, men alltid korrekt, fremover.

3. Hvordan bruker du din kompetanse i arbeidshverdagen?

Som forretningsutvikler må du være en tusenkunstner og lærevillig. Hverdagen er veldig variert – og inneholder alt fra analyser til prosjektledelse og produktutvikling. Det morsomme er at Wiersholm jobber med de største selskapene i Norge, som gjør at man får innblikk i mange forskjellige bransjer og ulike utfordringer.

4. Hvordan utfyller vi hverandres kompetanse gjennom samarbeid/i team?

Den faglige kompetansen i Wiersholm er skyhøy – og å jobbe i team med så flinke folk er utrolig kult. Vi har spesialister innenfor nesten alle juridiske fagfelt, men vi har også prosjektledere med økonomibakgrunn, kommunikasjonseksperter og klientutviklere. Ingen kan være best på alt, men sammen kan vi være veldig gode.

5. Hvorfor er vår arbeidsmetodikk – med tverrfaglige team – en fordel for våre klienter?

Det er flere grunner, men med tverrfaglige team sikrer vi at alle aspekter av saken vurderes. Et juridisk råd kan være helt korrekt, men samtidig ubrukelig hvis det ikke sees i sammenheng med klientens kommersielle situasjon.