Transaksjonen der enkelte av aksjonærene i Sector Alarm har inngått en avtale om å selge 30 % av aksjene i Sector Alarm-konsernet til det globale investeringsselskapet KKR ble gjennomført onsdag. Wiersholm har bistått Sector Alarm og dets eiere gjennom alle fasene i transaksjonen.

Sector Alarm er en av de ledende aktørene i Europa innen sikkerhet- og alarmløsninger, med mer enn 530 000 kunder i Norge, Sverige, Finland, Irland, Spania og Frankrike.

Transaksjonen innebærer tilført støtte fra KKR til Sector Alarms gjennomføring av nåværende vekststrategi og fokus på fortsatt effektiv drift. Sector Alarms grunnlegger, Jørgen Dahl, fortsetter som majoritetseier og konsernsjef i selskapet.

Wiersholm-teamet ble ledet av partnerne Harald Hellebust og Kristian Martin Lind, med fast advokat Hanne C. Nilsen som prosjektleder. Teamet for øvrig bestod av senioradvokat Petter Moltu, legal advisor Joan Piasta, fast advokat Bernhard Getz og advokatfullmektigene Marte F. Nesse og Helene Stahl