Våre advokater bisto selskapet i forbindelse med en emisjon på 2,5 milliarder kroner.

I emisjonen blir det utstedt 11,88 millioner nye B-aksjer, tilsvarende 10 prosent av de allerede utstedte B-aksjene i selskapet. Tegningskursen endte på NOK 211 per aksje og emisjonen var fulltegnet.

Pengene skal brukes til å finansiere oppkjøp, særlig innen Online Classified-segmentet, samt til styrking av kapitalbasen.

Arctic Securities, DNB Markets og Goldman Sachs var engasjert som tilretteleggere for emisjonen.

Les pressemeldingen fra Schibsted.