Wiersholm bisto i forbindelse med Orklas salg av 50 % av Sapa til Hydro.

Transaksjonen verdsetter Sapa til 27 mrd. kroner på gjeldfri basis og gir en gevinst for Orkla på om lag 5 mrd. kroner.

Vårt team har vært ledet av Erik Thyness.

Pressemeldingen fra Orkla kan leses her.