Orkla Wound Care har signert og gjennomført en avtale om kjøp av 100 prosent av aksjene i Norgesplaster Holding AS. Wiersholm har bistått Orkla gjennom hele oppkjøpsprosessen.

Med denne transaksjonen styrker Orkla Wound Care (del av Orkla Care) sin tilstedeværelse i apotekkanalen og i markedet for førstehjelpsprodukter. Norgesplaster er markedsledende innen sårpleie i apotekkanalen i Norge, og er i tillegg en av verdens største produsenter av limbelagt materiale for produksjon av EKG-elektroder.

– Dette har vært et spennende oppdrag. Alle involverte parter i prosessen vært både løsningsorienterte og effektive. Vi gratulerer Orkla og Norgesplaster, og ønsker dem lykke til med arbeidet fremover, sier partner Jarle Kvam, som har ledet prosessen fra Wiersholms side. I teamet hadde han med seg Hanne Caroline Nilsen, Marte Flytkjær Nesse, Susanne Caspersen Grieg, Anette Karine Arctander og Håkon Cosma Størdal.

Klikk her for kommentarer fra Orkla og mer informasjon om transaksjonen (pressemelding fra Orkla).