Den finansielle restruktureringen av selskapet kom i mål lørdag 4. februar.

Alle krav er nå tilfredsstilt, finansieringsavtalene med de sikrede långiverne er justert og nye avtaler med obligasjonseierne inngått. Restruktureringen innebærer at Subsea skipene kjøpes ut og legges over i eget selskap Olympic Subsea med MNOK 400 i ny egenkapital. Gamle obligasjonslån slettes og som erstatning får obligasjonseierne to nye obligasjonslån utstedt av Olympic Subsea på tilsammen NOK 360 millioner. Dette gir konsernet en gjeldsreduksjon på NOK 395 millioner.

Videre vil det alt vesentlige av låneavdrag utsettes til 2021, slik at kontantbehovet i selskapet til da reduseres med ca. NOK 1,5 milliarder. Rentebærende gjeld er redusert fra ca. NOK 5,5 milliarder til ca. NOK 3,8 milliarder og forfall på verftsgjeld er utsatt til 2021 med ca. NOK 90 millioner.

Til Finansavisen forteller hovedaksjonær Stig Remøy at de er godt fornøyd med endelig å ha kommet i havn etter en lang og krevende prosess.

Fearnley Securities og EY har vært Olympics finansielle rådgivere, mens advokatfirmaet Wiersholm har vært juridisk rådgiver i prosessen med å finne en langsiktig finansieringsløsning for Olympic Ship.

Wiersholms team har blitt ledet av Leif J. Moltke-Hansen.

Les pressemeldingen her.