Vi bisto i forbindelse med den norske statens nedsalg i SAS, som skjedde samtidig med den svenske statens nedsalg.

Salget ble annonsert over børs i dag tidlig.

Les pressemeldingen her.