Komplett Bank ble fredag 10. november tatt opp til notering på Oslo Børs etter gjennomføring av en vellykket IPO. Wiersholm har bistått Komplett Bank i prosessen.

Komplett Bank er en norsk bank som tilbyr kundevennlige betalings- og finansieringsprodukter til forbrukere. Banken ble etablert i 2014 med en europeisk bankkonsesjon fra Finanstilsynet i Norge og er medlem av Bankenes Sikringsfond. Bankens vekststrategi er basert på geografisk og produktmessig diversifisering og ekspansjon. Banken har en digital, skalerbar, effektiv og lav-kost driftsmodell og drives fra Lysaker i Norge.

For mer informasjon, se Oslo Børs sine sider om Komplett Bank.