Vi bisto selskapet i forbindelse med deres kjøp av en tredjedel av aksjene i Akershus Energi Varme AS.