Det London-baserte investeringsselskapet Infracapital har kjøpt 63 prosent av Fortums ladenettvek for elbiler i Norden, med bistand fra Wiersholm.

– Med Infracapital på laget ligger alt til rette for en storstilt utbygging av fremtidsrettet og samfunnskritisk infrastruktur av ladetjenester for el-bilister, sier Inge Ekker Bartnes, partner i Wiersholm. – Vi gratulerer partene med en vellykket prosess og ønsker lykke til med den videre satsningen!

Inge Ekker Bartnes har ledet den juridiske bistanden fra Wiersholms side sammen med et team bestående av Ekaterina Pouzatcheva, Hanne Caroline Nilsen, Kjetil Grini Jacobsen, Svanhild Vesterheim, Marte Flytkjær Nesse, Andreas Russwurm, Anette Arnesen, Ingeborg Kristine Lind, Tiril Charlotte Sandbekk, Fride Støve Hedin og Bjørg Knutsen.

Christophe Bordes, administrerende direktør i Infracapital, har følgende kommentar i pressemelding fra Fortum om transaksjonen: – Infracapital er opptatt av å bidra til Europas overgang til et samfunn med reduserte CO2-utslipp og samtidig levere verdi og bærekraftig vekst for våre investorer. Elbiler vil åpenbart spille en viktig rolle i denne overgangen, og vi er glade for å bli en del av dette markedet og jobbe med Fortum – en ledende partner innen ren energi med et betydelig lokalt nærvær og vekstpotensial.

Ladenettverket Fortum Recharge er Nordens største operatør av ladestasjoner for elbiler. Selskapet eier i dag 2700 ladestasjoner, med Norge som det største markedet.