Emisjonen er i forbindelse med oppkjøp av ni jack-up rigger.

Wiersholm har bistått Borr Drilling i forbindelse med avtale om kjøp av ni premium jackup rigger fra PPL Shipyard Pte Limited i Singapore for til sammen USD 1,3 milliarder. Wiersholm har også bistått Borr Drilling med en emisjon på USD 650 millioner, som vil delfinansiere kjøpet av riggene. Dette er den største emisjonen på Oslo Børs siden 2011, ifølge Dagens Næringsliv.

Borr Drilling vil ta levering av den første riggen i 4. kvartal 2017. Deretter vil riggene bli levert kvartalsvis frem til 1.kvartal 2019.

Med kjøpet øker Borr sin flåte fra 17 til 26 rigger, hvorav 22 er bygget etter 2000. Tidligere i år har Wiersholm bistått Borr Drilling med oppkjøpet av 2 jackup rigger fra Hercules til en samlet verdi på USD130 millioner og gjennomføringen av en rettet emisjon på USD 155 millioner og deretter med oppkjøpet av 15 jackup rigger fra Transocean til en samlet verdi på USD 1,35 milliarder og en rettet emisjon på USD 800 millioner . Borr Drilling har dermed kjøpt rigger for nærmere USD 2,8 milliarder så langt i 2017.

Les pressemeldingen fra Borr Drilling her. 

Wiersholm bistod også med børsnoteringen av Borr Drilling i august 2017.

Teamet har bestått av Erling Lind, Lynne Skajaa, Tone Østensen, Peder Knudtzon, Karl Magnus Ulstein-Rygnestad, Katinka Wikborg og Markus Wiederstrøm.