Algeco har inngått avtale om kjøp av samtlige aksjer i Wexus.

Algeco er en ledende internasjonal aktør innen modulbygg, og etablerte seg i Norge gjennom oppkjøpet av Malthus Uniteam i vinter, også da med Wiersholm som rådgiver. Wexus er en Stavanger-basert produsent og leverandør av modulbygg til de fleste industrielle segmenter samt kommunale og statlige institusjoner, og har hatt Norvestor som hovedeier siden 2017.

Wiersholms team har vært ledet av Sverre Sandvik. Andre medlemmer av teamet har vært Svein-Helge Hanken, Sebastian Hestnes Andresen, Håkon Cosma Størdal, Hanan Abdellaue, Ellen Røyneberg, Susanne Caspersen, Marie Wangsmo Haugland og Edvard Hamer Rojahn.