Under ledelse av partner Inge Ekker Bartnes har Wiersholm bistått et konsortium bestående av Infranode, KLP og Mirova ved kjøp av Oslofjord Varme AS.