Wiersholm bistår NTE AS i forbindelse med sammenslåing av nettselskapene til NTE AS og TrønderEnergi AS.

Kraftselskapene har blitt enige om å etablere et felles midt-norsk nettkonsern, som vil bli Norges nest største nettselskap. Det nye nettkonsernet vil bli eid av NTE AS (40 %), TrønderEnergi AS (40 %) og KLP (20 %).

Wiersholm-teamet som gir råd til NTE ledes av Inge Ekker Bartnes.

Mer informasjon om denne transaksjonen finnes i pressemeldingen fra NTE.