Vi bistår Eni i forbindelse med fusjonen mellom Eni Norge og Point Resources, som vil resultere i opprettelsen av Vår Energi AS.

Det ledende italienske energiselskapet Eni bistås av vårt team i forbindelse med fusjonen mellom Eni Norge og Point Resources for å etablere Vår Energi, som vil bli eid av Eni (69,6%) og oppkjøpsfond forvaltet av HitecVision (30,4%) i fellesskap.

Det nye selskapet vil være en ledende aktør i oppstrømsektoren i Norge og ha totalt rundt 800 ansatte, som inkluderer både offshore-ansatte og ansatte på land.

Wiershom-teamet som gir råd til Eni ledes av Erik Thyness, Kristian Martin Lind og Sondre Dyrland.