Våre advokater bisto i forbindelse med en rettet emisjon hvor selskapet plasserte nye aksjer for ca. USD 175 millioner.

Emisjonsbeløpet skal bl.a. finansiere kjøp av container skip. Emisjonen er betinget av godkjennelse i generalforsamling i selskapet i desember. Med denne emisjonen har MPC Container Ships AS hentet inn egenkapital for til sammen USD 350 millioner og i tillegg plassert et obligasjonslån på USD 100 millioner siden selskapet ble etablert våren 2017. Wiersholm har bistått som rådgiver i alle disse transaksjonene.

Les pressemeldingen fra MPC Container Ships.