Mandag 25. januar overleverte Olav Fr. Perland utredningen "Revisors særattestasjoner etter aksjeloven" til statssekretær Lars Jacob Hiim i Nærings- og Fiskeridepartementet.

Utredningen er utarbeidet etter oppdrag fra NHO og Regnskap Norge og inneholder forslag om lovendringer med oppheving av flere av dagens regler om revisorbekreftelser knyttet til ulike selskapsrettslige transaksjoner.

Kunngjøringen på NHOs hjemmesider finner du her.