AF Gruppen inngikk i august avtale om kjøp av Betonmast for drøyt to milliarder kroner. Wiersholm har bistått AF Gruppen i prosessen, og i dag ble transaksjonen gjennomført.

Betonmast har de siste par årene vært en del av BetonmastHæhre, men gjennom transaksjonen er Betonmast nå blitt en del av AF Gruppen. Resten av det tidligere BetonmastHæhre-konsernet videreføres under navnet Hæhre Isachsen Gruppen.

Oppkjøpet av Betonmast er en av de største transaksjonene innen bygg i Norge noensinne, og det største oppkjøpet AF Gruppen har gjort. Oppkjøpet skjer gjennom selskapet Betonmast Holding AS, som eies 67,4 prosent av AF-gruppen og 32,6 prosent av ledelsen og tidligere aksjonærer i Betonmast.

– Dette har vært et spennende oppdrag og en god prosess. Vi gratulerer AF Gruppen og Betonmast og ønsker dem lykke til med arbeidet fremover, sier partner Sverre Sandvik, som har ledet prosessen fra Wiersholms side. I teamet hadde han med seg Henriette Broch og Harald Nordhus.