Aker BP ASA har gjennomført en vellykket inngåelse av en usikret rullerende lånefasilitet på 4 milliarder dollar. Wiersholm bistod långiverne i transaksjonen.

Vi gratulerer Aker BP med en vellykket inngåelse av deres første investment grade usikrede rullerende lånefasilitet på 4 milliarder dollar. Vi ønsker å takke selskapet og deres långivere, inkludert Skandinaviska Enskilda Banken AB og ABN AMRO Bank N.V. som dokumenteringsagenter og DNB Bank ASA som fasilitetagent, for å velge oss til å bistå som långiverenes juridiske rådgivere i denne viktige transaksjonen som  involverte 17 banker.

Advokatfirmaet BAHR AS bistod Aker BP.

For flere detaljer, se pressemelding utstedt av Aker BP.