Tone i Equinor

Det siste året har jeg vært utleid til Equinors juridiske avdeling hvor jeg er en del av teamet «Legal Exploration», som gir juridisk rådgivning til Equinors internasjonale letevirksomhet.

Ettersom jeg jobber internasjonalt har det vært en bratt læringskurve på flere områder. Jeg har blant annet opparbeidet meg en komparativ forståelse av flere lands olje- og gass lovgivning og jeg har blitt flinkere i engelsk kontraktsrett og de internasjonale standardavtalene. Det stilles store krav til selvstendighet og evne til å gi raske råd og treffe endelige beslutninger. I tillegg vil jeg fremheve det å jobbe i tverrfaglige team, med mulighet til å opparbeide seg forståelse av de kommersielle og strategiske vurderingene i de forskjellige prosjektene og for selskapet som helhet.

Det jeg har satt aller mest pris på ved å være utleid er alle de dyktige menneskene – både innenfor juridiske og ikke-juridiske disipliner –  som jeg har blitt kjent med og som har lært meg utrolig mye.

Advokatopplæringen i Wiersholm gjennom Wiersholmskolen og muligheten til å få jobbe med og lære av noen av de beste advokatene i landet på spennende og krevende saker har gjort meg «rustet» til secondment hos Equinor. I Equinor jobber man i enda større grad selvstendig, arbeidsoppgavene favner veldig vidt og man rådgir «klientene» fortløpende i de prosjektene man er involvert i. Dette stiller høye krav til å vurdere, konkludere og gi råd i saker og prosjekter på egenhånd, også på mer ukjente rettsområder. Fra oppholdet mitt i Equinor er det nok også nettopp denne erfaringen jeg tar med meg tilbake til Wiersholm, samt ytterligere erfaring i klienthåndtering og bedre innsikt i de kommersielle og strategiske driverne i virksomheten.