Miljø og bærekraft

Vi arbeider aktivt for å håndtere og redusere de negative miljøkonsekvensene som følger av vår virksomhet og har implementert en rekke miljøtiltak. I vårt arbeid for å gjøre virksomheten mer miljøvennlig og bærekraftig fokuserer vi særlig på å øke miljøbevisstheten og forbedre våre rutiner innen avfallshåndtering, energibruk og innkjøp og transport.

Miljøhensyn er en del av vurderingen i våre innkjøp og i valg av leverandører, og vi stiller bærekraftskrav til våre leverandører. Bærekraft er også i økende grad en del av vår rådgivning. Våre eksperter innen Compliance og myndighetskontakt, miljørett og menneskerettigheter rådgir våre klienter i deres bærekraftsarbeid.

Gjennom miljøfyrtårn-sertifiseringsprosessen har vi gjennomgått og analysert våre vaner og etablert nye, mer miljøvennlige rutiner i vår virksomhet. I tiden fremover vil vi fortsette å organisere vår virksomhet slik at den utøves med minst mulig negativ innvirkning på miljøet. Vi har også sluttet oss til UN Global Compact for et bærekraftig samfunn og styrker med dette vår innsats for å forebygge, håndtere og redusere negative miljøkonsekvenser av vår virksomhet.