Wiersholm mottar flest poeng av alle firmaene samlet sett og overgår fjorårets poengsum. Managing partner Morten Goller kåres nok en gang til konkurrentenes mest ettertraktede.

Onsdag kveld var advokatbransjen samlet for å hedre hvem de selv anser som de fremste innen sine respektive disipliner. 105 norske advokatfirmaer ble i år bedt om å svare på hvem de anser som faglig sterkest i 25 kategorier. I undersøkelsen er det ikke tillatt å stemme på noen i eget firma.

Wiersholm får flest poeng totalt sett og flest topp tre-plasseringer av alle firmaene i årets undersøkelse. Morten Goller overgår fjorårets rekord-poengsum i allrounder-kategorien, topper kategorien offentlige anskaffelser og blir igjen stemt frem som konkurrentenes mest ettertraktede.

– Vi er rett og slett utrolig stolte over vår managing partner, Morten. – Resultatene fra årets advokatundersøkelse viser nok en gang hvilken enestående fagperson han er. Dette er en anerkjennelse fra bransjen som henger svært høyt, sier styreleder i Wiersholm, Stephan L. Jervell.

Årets juridiske prestasjon

I kategorien “årets juridiske prestasjon” vinner Bettina Banoun og Erling P. Selen for sitt arbeid med eiendomsskattesaken.

– Saken er spesiell fordi den berører 50 000 boligeiere i Oslo og omhandler prinsipielle spørsmål om rammene for en kommunes beskatningsrett, forklarer Bettina Banoun. – Hovedspørsmålet er om lokalpolitikerne kan invitere egne velgere til å stemme frem og vedta en ordning som i stor grad fritar dem selv fra eiendomsskatt. Videre er det også et sentralt spørsmål om kommunen må følge eiendomsskattelovens fristregler.

Erling P. Selen forteller at dette har vært en spesiell sak på mange måter og trekker frem at den betyr så mye for så mange.- Jeg har vært i samtaler med flere av gruppemedlemmene og det er inspirerende å høre hvor mye engasjement det er rundt denne saken, sier han.

– Dette er en sak som naturlig hører hjemme i Høyesterett, forteller Bettina videre. – Høyesterett er en prejudikatdomstol som er vel bevandret med domstolskontroll av lover, forskrifter og skattevedtak. Forventningen er at vi nå får en grundig og god dom som kartlegger hva stortingspolitikerne har ment å vedta i eiendomsskatteloven, sier hun. – Å bli stemt frem som årets prestasjon av sine bransjekolleger er utrolig hyggelig, og motiverende i det videre arbeidet med saken. – Det er en veldig hyggelig anerkjennelse, som vi setter stor pris på, avslutter Bettina.

Sterke prestasjoner i bredden av faglige disipliner

Jan Fougner topper nok en gang kategorien “Granskning og compliance”. Jon Rabben og Inge Ekker Bartnes rangeres i år som de dyktigste advokatene innen “Energi og klima”. Rune Opdahl kommer høyt opp på listen i den helt nye kategorien “Personvern”. Dette er et spennende og komplekst markedsområde i sterk vekst.

Vi er også svært stolte over å se så mange av våre dyktige advokater på listen over årets advokattalenter:

Svein Helge Hanken (Internasjonal advokat), Andreas Bullen (Skatterett) Simen Mejlænder (Emisjoner og børsnoteringer), Rune Opdahl (Immaterialrett og media), Theresa Schumacher Walhberg (Teknologi og digitalisering), Christel Søreide (Arbeidsrett), Georg A. Engebretsen (Granskning og compliance), Kristine Hasle Øverby (Bank og finans), Hans Kenneth Viga-Gerhardsen (Forsikringsrett), Håkon Cosma Størdal (Konkurranserett).

– Når vi kommer best ut i Advokatundersøkelsen så er det et resultat av en fantastisk laginnsats, sier managing partner Morten Goller. -Vi har bygget opp et enestående faglig team, med enere innen alle forretningsjuridiske dimensjoner.

Partner Jon Rabben og managing partner Morten Goller på Finansavisens Advokatundersøkelse onsdag 13. februar.