Wiersholm tar førsteplasssen i TNS Sifo Prosperas uavhengige employer branding-undersøkelse blant jusstudentene i Oslo, Bergen og Tromsø for 2018.

Undersøkelsen tar for seg de største advokatfirmaene i Norge og gjennomføres blant jusstudentene ved Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Studentene svarer på hva de anser som attraktivt hos en fremtidig arbeidsgiver, blant annet innen faglig ekspertise, spennende klienter, karriereutvikling, selskapets omdømme, sosialt miljø og samfunnsansvar.

– Vi er selvsagt veldig stolte av å ta denne topp-plasseringen, sier managing partner Morten Goller om årets undersøkelse. – Wiersholm er helt avhengige av at de beste kandidatene velger å bli del av vårt team. Da er det svært hyggelig å få en slik tilbakemelding på hvordan vi blir oppfattet av studentene.