Wiersholm har nå lansert en ny innovativ plattform for å håndtere tvistesaker. Vi kaller den Dispute Control.

Kort fortalt er dette en digital plattform som bygger på vår arbeidsmetodikk for tvistesaker utviklet og bearbeidet over en årrekke.

Gjennom denne digitale løsningen får klientene direkte tilgang til vårt system og dokumentene i saken. Dette forbedrer samhandlingen mellom klient og advokat og gir mer effektiv informasjonsflyt, økt kvalitet og bedre kontroll på tvisteprosesser. Fordelen ved å bruke Dispute Control er spesielt stor i større tvistesaker. Behovet for kontroll øker med et omfattende faktum, stor dokumentmengde og i tvister hvor flere aktører er involvert. Bruk av dette systemet gir klienten bedre oversikt over saksgangen, kostnader og fremdrift.

Vi er stolte over å presentere et verktøy som gir våre klienter enda bedre innsikt og kontroll og styrker samarbeidet i tvistesaker.

For en kort introduksjon kan du lese mer her.