Den 24. april 2017 vil gyldigheten av Oslo kommunes eiendomsskatt for 2016 bli prøvd i gruppesøksmål i Oslo tingrett. Huseiernes Landsforbund er grupperepresentant og dekker kostnadene ved søksmålet.

Skattytere som i 2016 har blitt ilagt eiendomsskatt i Oslo kan melde seg på søksmålet. Spørsmålet om man må ha klaget på skatten eller ikke for å kunne delta i søksmålet blir avgjort i dommen.

Påmeldingsfristen er 20. april.

Påmelding skjer via tingrettens hjemmeside.