Nettsvindlere inntar nå hjemmekontorene. Her er råd om hvordan du og din virksomhet kan stanse dem.

At kriminelle profiterer på unntakstilstand og interne endringsprosesser er ikke nytt. Dette skjer i ferietid, og i større og mindre kriser. I en tid der majoriteten av norske kontormedarbeidere jobber hjemmefra ser vi i tråd med dette en økning av målrettet nettsvindel: Daglig kontakt mellom ledelse/økonomi/ansatte opphører. Styringssystemer og rutiner for godkjenning av betalinger settes ut av spill. Kontrakts- og betalingsforpliktelser endres. Nye applikasjoner og nettløsninger installeres for å effektivisere arbeidet. Hvordan sikre virksomhetens verdier enkelt og effektivt?

Nettsvindel oppstår i mange former: tyveri av sensitiv informasjon, forstyrrelser i alminnelig drift med påfølgende utpressing samt falske instruksjoner om innbetalinger til fiktive eller falske mottakere. I en tid der alminnelige styringssystemer og godkjennelsesprosesser settes midlertidig ut av spill, blir også virksomhetene mer sårbare for alle typer nettsvindel.

Vår erfaring er at en bevisstgjøring samt relativt enkle praktiske grep minsker risikoen for tap betraktelig.

Passord
 • Bruk “sterke passord”
 • Lag unikt passord for hver enkelt nettside og brukerkonto
 • Bruk to-faktorautentisering der det er mulig
 • Bytt passord ofte og straks hvis du mistenker at passordet er på avveie.
 • Del aldri passordet med noen
Epost-policy
 • Sjekk avsenderadressen nøye
 • Vær varsom og evaluer e-posten nøye før du klikker deg inn på den om du er usikker på avsender eller innhold
 • Vær skeptisk hvis e-posten etterspør personlig eller finansiell informasjon – også om den kommer fra tilsynelatende intern avsender
 • Vær oppmerksom på tilfeldige og atypiske forespørsler
 • Klikk aldri på en lenke hvis du er usikker på avsenderen eller lenkens innhold
Sikkerhetskopiering
 • Gjennomfør sikkerhetsoppdateringer for Windows og applikasjonene på din datamaskin
 • Sjekk at brannmur og antivirus er oppdatert på din datamaskin
 • Sørg for at dine filer er lagret på en serverområde med backup-rutiner, eventuelt på selskapets
 • Unngå unødvendig lokal lagring
Ved angrep
 • Slå av maskinen straks og rapporter øyeblikkelig
Hva Wiersholm kan bidra med?
 • Wiersholm har lang erfaring med å utarbeide retningslinjer for nettsikkerhet i virksomhetene. Vi sitter på et betydelig erfaringsarkiv og kan på kort varsel sette opp en praktisk og effektiv rutine.
 • Wiersholm bistår løpende og på kort varsel virksomheter i privat og offentlig sektor med håndtering av nettsvindel og datainnbrudd. Vi gir råd om håndtering av samarbeidspartnere, kunder, myndigheter og hackere.