Arbeidserfaring

Advokatfullmektig, Wiersholm, 2018

Dommerfullmektig, Sunnhordland tingrett, 2017 - 2018

Advokatfullmektig, Group Legal i Nordea Bank Norge ASA, 2015 - 2017

Rådgiver, Statistisk Sentralbyrå, 2014 - 2015

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2014

Bachelor i kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Oslo, 2007 - 2010