Arbeidserfaring

Prosjektassistent, Wiersholm, 2017

Utdannelse

Bachelor i administrasjon og ledelse, Høgskolen i Innlandet, 2013 - 2016