Arbeidserfaring

Fast advokat, Wiersholm, 2018

Advokatfullmektig/advokat, Ræder, 2016 - 2018

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Selmer DA, 2013 - 2016

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2013