Arbeidserfaring

Fast advokat , Schjødt, 2017 - 2019

Fast advokat, Bull & Co, 2014 - 2017

Fast advokat , Wiersholm, 2019

Advokatfullmektig/fast advokat, Ernst & Young (EY), 2014

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo, 2014