Arbeidserfaring

Advokatfullmektig, Wiersholm, 2017

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2013 - 2017

Bachelor i International Relations, Boston University, 2009 - 2013

Delstudier, Université de Genève, 2011

Delstudier, Illinois Institute of Technology, 2016