Arbeidserfaring

Advokatfullmektig, Wiersholm, 2018

Secondment i Handelsbanken NUF, Wiersholm, 2018 - 2019

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2012 - 2017

Delstudier, University of Edinburgh, 2017 - 2017

Årsenhet i psykologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2011 - 2012