Marie i Bergen Tingrett

For meg, som til vanlig jobber med konkurranserett i Wiersholm, er ordningen med dommerfullmektigpermisjon en unik mulighet til å utvide den faglige horisonten. I domstolen er det liten grad av spesialisering og jeg har saker innen de fleste fagområder, alt fra strafferett til det meste innen sivilrett. Foruten saker med strafferamme over seks år, er det få begrensninger for hvilke saker en dommerfullmektig kan ha.

Arbeidshverdagen består som regel av å forberede og lede ulike rettsmøter, skrive avgjørelser og håndtere prosessuelle spørsmål som oppstår underveis i en sak. Det er høyt tempo og beslutninger må ofte treffes raskt. Dette kan være utfordrende, særlig fordi det som regel gjelder spørsmål av stor betydning for enkeltpersoner. Samtidig har man muligheten til å hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon, og man får oppleve å gjøre en forskjell.

Jeg tror man vokser mye av å være dommerfullmektig, både personlig og med tanke på videre karriere. Man har et ansvar og en rolle som skiller seg en del fra advokatvirket, og man får et annet innblikk i både samfunnet og hvordan rettssystemet fungerer. Det er nok også en fordel å ha sittet på den andre siden når man skal gå i retten igjen som advokat. Dessuten får man prosessreglene under huden, og man lærer et knep eller to av å se andre advokater i retten.