IKKE BRUK Karriere

Karriere i Wiersholm

Det viktigste i et advokatfirma er folkene. Wiersholm består av mangfoldige og imøtekommende problemløsere. Vi utvikler oss som fagpersoner sammen og tror på kontinuerlig kompetanseutvikling. Dette i kombinasjon med et inkluderende arbeidsmiljø og en sterk samarbeidskultur har gjort Wiersholm til et advokatfirma der folk vokser og trives.

Vi er Wiersholm

Vi vet at trivsel og tilhørighet er avgjørende for å tiltrekke og å holde på de beste. Derfor er vi opptatt av å opprettholde et godt og uformelt miljø der smilene sitter løst i en ellers hektisk hverdag. For å oppnå dette prioriterer Wiersholm sosiale aktiviteter som for eksempel fredagspilser, avdelingstreff, firmafester, fotballtreninger, løpetreninger, golfturneringer, ski- og fjellturer m.m.

Internasjonal erfaring

Vi er opptatt av din faglige og personlige utvikling.

I Wiersholm er det flere muligheter til å arbeide internasjonalt. Vi har en rekke utenlandske klienter og samarbeidspartnere, blant annet i London, Paris og New York.

Som ansatt i Wiersholm har du mulighet til å skape ditt helt unike nettverk gjennom et opphold hos en av våre samarbeidspartnere.

Wiersholm Alumni

Vi ville ikke vært der vi er i dag uten våre tidligere kollegaer. Posisjonen vår som et av Norges fremste forretningsadvokatfirmaer bygger på deres innsats.

Vårt alumninettverk betyr mye for oss og vi avholder løpende alumnitreff. Vi har fokus på sosial og faglig oppdatering og legger til rette for at tidligere kollegaer kan møtes og gjennoppfriske minner, utveksle erfaringer og stifte nye bekjentskap.

Vi setter stor pris på om du som tidligere Wiersholmer vil bli en del av vårt alumninettverk.

Bli en del av Wiersholm Alumni