Erik i Handelsbanken

Jeg jobber til vanlig som advokatfullmektig i Wiersholms faggruppe for arbeidsrett, gransking og compliance. Her jobber jeg hovedsakelig med arbeidsrett og tilknyttede problemstillinger. Fra slutten av oktober 2018 og til begynnelsen av mai 2019 var jeg utleid på fulltid til Handelsbanken Norges Juridiske avdeling, som sitter på Handelsbankens hovedkontor i Oslo.

Rollen som utleid innebar at jeg satt sammen med advokatene i Handelsbanken i deres lokaler, og jeg ble inkludert i arbeid og det gode sosiale miljøet  akkurat som om jeg skulle ha arbeidet der til vanlig. Arbeidet medførte varierende og utfordrende oppgaver. Til tider krevde arbeidet å sette seg inn i helt nye juridiske spørsmål, men dette fikk jeg god bistand til fra mine medarbeidere i banken og kolleger fra Wiersholm. Den fremste likheten mellom Handelsbanken og Wiersholm var at det var et faglig sterkt miljø med hyggelige og hjelpsomme kolleger.

Det jeg føler jeg særlig sitter igjen med etter oppholdet i Handelsbanken er en bedre forståelse av hvordan en som advokat alltid bør strebe etter å gi konkrete og praktiske råd og vurderinger. Klienter trenger reelle løsninger, mens man som nyutdannet jurist kanskje er litt vel vant med mer forbeholdpregede teoretiske vurderinger. Samtidig lærte jeg hvordan juridiske løsninger effektivt implementeres i en stor og tverrfaglig organisasjon. Jeg føler også jeg at jeg vokste personlig av ansvaret jeg fikk og læringskurven arbeidet krevde. Sist men ikke minst har jeg blitt kjent med mange veldig hyggelige og flinke folk i en annen bransje en min egen.